Viktminskning och blodsocker

Berberin

+10 i lager

399 kr

Berberin 500 mg, †

Övriga ingredienser: Hypromellos (kapsel), Silikondioxid, Mikrokristallin cellulosa


† Dagligt värde ej etablerat

Förvaras torrt, bortom direkt solljus och utom räckhåll för barn.

Översikt

Vad är Berberin?

  • Ursprung & Tillverkning

    Berberin är en naturlig kemikalie som finns i bark, blad, kvistar, jordstammar, rötter och/eller stammar av olika växter.

  • Användningsområde

    Berberin används främst för att optimera markörer inom blodsockret och kolesterol. Men har även visat påverkan på vikt.

  • Fynd från Forskning

    Studier på människor visar tydliga bevis på att Berberin kan påverka blodsocker, blodfetter, leverhälsa och kroppsfett.

höjdpunkter från forskning

Vad gör Berberin?*

Kliniska studier visar att berberin kan hjälpa till att kontrollera blodsockernivåer hos personer med typ 2-diabetes, på ett sätt som liknar vissa mediciner för diabetes.

Det finns även tecken på att berberin kan ha positiva effekter på blodets fettvärden och leverns funktion, samt hjälpa till att minska kroppsvikt och mängden kroppsfett hos personer med vissa hälsoproblem relaterade till kroppens ämnesomsättning.

Det mest övertygande stödet för berberins fördelar gäller dess förmåga att påverka hormonbalansen hos kvinnor med ett tillstånd som kallas polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och att stärka immunförsvaret.

Dessutom kan berberin sänka nivåerna av en viss markör i blodet som är kopplad till inflammation, vilket kan vara fördelaktigt för personer med olika hälsotillstånd.

Forskningsresultat

Vikt och blodsocker

3 resultat

Kolesterol

1 resultat

Testosteron

1 resultat

*Indikerat från individuella kliniska studier

Förutsättningar

Vad kan förväntas av Berberin?

Dosering

Medicinsk Ansvarsfriskrivning

Allt material, texter, bilder, nedladdningar, bilagor och all annan innehåll som finns på eller inom Lean Mass Labs Sweden AB:s webbplats är endast avsedda för informativa syften och är inte avsedda att ersätta råd, diagnos eller behandling från en kvalificerad medicinsk expert.

Användaren bör alltid tala med sin läkare eller annan kvalificerad medicinsk expert om eventuella medicinska frågor. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer förespråkar inte kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling, och ingen sida på webbplatsen förespråkar kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling. Om användaren använder läkemedel eller droger som förskrivits av en läkare måste användaren rådgöra med läkaren i fråga eller en likvärdig medicinsk yrkesperson innan användning av något kosttillskott. Om användaren genomgår medicinska behandlingar måste användaren rådgöra med sin respektive terapeut eller medicinska expert om möjliga interaktioner mellan användarens behandling (inklusive läkemedel och/eller droger) och eventuella kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll.

Lean Mass Labs Sweden AB påtar sig inte ansvar för åtgärder som vidtas efter att ha besökt webbplatsen och påtar sig inte heller ansvar om någon missbrukar kosttillskott. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer gör inte anspråk på att oförutsedda biverkningar inte kommer att inträffa, även vid korrekta doser, och tar inte på sig ansvaret för eventuella biverkningar från kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll. Lean Mass Labs Sweden AB gör varken några rekommendationer eller stöder några specifika tester, produkter, förfaranden, åsikter eller annan information som kan nämnas på webbplatsen.

Att förlita sig på någon information som tillhandahålls av Lean Mass Labs Sweden AB, dess direktörer, tjänstemän, anställda, affilierade, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare (kollektivt, dess "Representanter"), eller några besökare på webbplatsen är helt på användarens egen risk.

Lean Mass Labs Sweden AB friskriver sig från ansvar för eventuella skador, direkta eller indirekta, som kan uppstå till följd av användning eller missbruk av produkterna.

Våra villkor.

1-4 Kapslar

Dagligen

Vid behov

Efter måltid

Aktiveringstid

2-3 veckor

Den exakta tiden det tar för berberin att uppvisa märkbara effekter kan variera beroende på den individuella personens hälsotillstånd, dosering och specifika användningsområde. Vissa märker en omedelbar effekt med minskad trötthet efter större måltider, men detta har inte bevisats i kliniska studier.

Förväntad påverkan

Blodsocker
Vikt

Resultaten kan variera beroende på individuella faktorer som ålder, livsstil och eventuella metaboliska tillstånd.

Innehållet som presenteras på dessa sidor är strikt hämtat från kliniska studier.

Vi rekommenderar starkt att inte använda denna information för kliniska bedömningar eller använda våra produkter utan att först rådgöra med din läkare.

Läs informationen som tillhandahålls av tillverkaren.

Detta inkluderar etiketter, varningar och användningsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

Viktig information

Denna produkt är ett kosttillskott och är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga några sjukdomar.

Produkten bör inte användas som ersättning för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.

Produkten ska förvaras på en torr och sval plats, undanröjd från direkt solljus och oåtkomlig för små barn.

Det är absolut nödvändigt att inte överskrida den rekommenderade dagliga doseringen som anges av tillverkaren eller en behörig hälsovårdspersonal.

Gravida kvinnor bör inte använda denna produkt utan uttrycklig rekommendation och godkännande från en kvalificerad läkare eller annan medicinsk expert.

 Denna information är inte avsedd som medicinsk rådgivning.

Individer som har hälsoproblem eller som är under medicinsk behandling bör konsultera en läkare eller annan behörig hälsovårdspersonal innan användning av denna produkt.

Observera att ovanstående riktlinjer inte ersätter professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Vid frågor eller osäkerhet, konsultera alltid med en kvalificerad hälsovårdspersonal.

Läs mer om våra villkor här